Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení napájení pro monopost Formula Student 

    Sanetrik, Štefan
    Práca sa zaoberá návrhom jednotky riadenia napájania pre monopost Formule Student. Prvá časť práce sa zaoberá definovaním požiadaviek na jednotku riadenia napájania. Následne je predstavený komunikačný protokol CAN, ktorý ...