Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce stanice AXMAT 

    Gergel, Matej
    Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou experimentálnej stanice AXMAT, ktorá je určená pre testovanie axiálnych ložísk. Hlavným cieľom je návrh nového hydraulického spôsobu zaťažovania a jeho následná realizácia v podobe ...