Now showing items 1-6 of 6

 • Bezdrátový přenos diagnostických dat z automobilu 

  Tuchyňa, Juraj
  Cieľom tejto práce je teoretická analýza používaných protokolov v súčasnom štandarde motorových vozidiel OBD II. Taktiež spracovanie diagnostických dát a ich následná interpretácia. V rámci práce navrhneme zariadenie pre ...
 • Diagnostika pohonných jednotek 

  Holeš, Cyril
  Diplomová práca je zameraná na stanovenie metodiky diagnostiky pohonných jednotiek u vozidiel so systémom vysokotlakového vstrekovania paliva common rail. V prvej časti je popísaná komunikácia diagnostických zariadení s ...
 • Hardware-in-the-loop simulace s využitítim xPC target toolboxu 

  Benko, Boris
  Táto práca pojednáva o použití xPC Target toolboxu v spolupráci s meracou kartou od National Instruments PCI-6259, na testovanie diagnostických embedded zariadení metódou hardware-in-the-loop. V úvode práce sa pojednáva o ...
 • Řízení solárního článku 

  Pisca, Marek
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá teóriou fotovoltaických článkov a riadením solárneho systému určeného pre rekreačnú chatku. Bol navrhnutý a realizovaný riadiaci a nabíjací systém pre nabíjanie Pb akumulátora. Tento ...
 • Řízení závlahového systému 

  Farba, Marek
  Témou diplomovej práce je riadenie závlahového systému. V úvode sa nachádza teoretický rozbor zavlažovacích jednotiek, navrhnutého systému a použitých programov. Jadrom práce je popis vyvinutého software riadiaceho programu ...
 • Světlo řízené mikropočítačem s bezdrátovým rozhraním 

  Kéry, Július
  Svetlo je súčasťou ľudského života od narodenia. Je teda logické, aby dnešná technika sa snažila zúžitkovať tento aspekt nášho života na rôznych úrovniach ovládania až po možnosť bezdrôtového ovládania. Dnes môžeme vidieť ...