Now showing items 1-8 of 8

 • Elektroprojekt a řízení montážní linky 

  Tuka, Marián
  Obsahom tejto diplomovej práce je popis poloautomatickej montáţnej linky, popis návrhu a realizácie elektroprojektu vrátane rozvádzača a ovládacieho panelu spolu s popisom návrhu a realizácie riadiaceho systému vrátane ...
 • Návrh a výroba extruzního stroje pro výrobu tiskové struny. 

  Török, Jozef
  Táto bakalárska práca sa venuje technológii výroby tlačovej struny, ktorá sa využíva pri 3D tlači. Zaoberá sa návrhom konštrukcie, ako aj samotnou výrobou zariadení výrobnej linky na spracovanie plastového granulátu a ...
 • Rotační součást vyráběná na CNC stroji 

  Ratica, Filip
  Diplomová práca obsahuje prehľad vývoja číslicového riadenia obrábacích strojov a historický exkurz počiatkov číslicového riadenia. Práca sa zaoberá návrhom a predstavením súčiastky, a následne výpočtovou dokumentáciou ...
 • Řídicí systém pro mobilní platformu 

  Sárközy, Imrich
  Ciežom projektu je navrhnúť a realizovať obvod s mikrokontrolérom, ktorý bude mať za úlohu riadiť mobilnú jednotku osadenú kamerou a snímačmi neelektrických veličín. Prvá časť projektu zahrňuje návrh schémy obvodu a odladenie ...
 • Řídící systém kalící hlubinné pece 

  Chovanec, Jozef
  Predmetom tejto práce je vytvoriť riadiaci systém kaliacej hlbinnej pece a navrhnúť reguláciu teploty. Je uvedený popis funkcie a konštrukcia pece. Ďalej sú porovnané súčasne inštalovaný riadiaci systém B&R 2005 a navrhovaný ...
 • Řízení a monitoring decentralizovaných zdrojů energie a akumulačních zařízení 

  Smugala, Ondrej
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami riadenia decentralizovaných zdrojov a akumulačných systémov. Jednou z týchto možností je virtuálna elektráreň, ktorej koncept je popísaný v úvodnej časti diplomovej práce. Virtuálna ...
 • Řízení třícestného ventilu v průmyslovém prostředí 

  Vozár, Viliam
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom, realizáciou a testovaním systému pre reguláciu teploty vody v priemyslovom prostredí pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu. Tento systém môže pracovať autonómne, ale môže byť ...
 • Využití ICT pro zefektivnění výrobního procesu 

  Tkačin, Michal
  Bakalárska práca analyzuje súčasný stav informačnej podpory výrobných procesov v oblasti vyrezávania komponentov z plechov v spoločnosti Tatravagónka a.s. Poprad. V nasledujúcom kroku navrhuje zmenu vo forme centrálneho ...