Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza stávajícího kluzného kontaktu, kvalitativních a funkčních vlastností "kroužkostrojů" 

  Kosmák, Václav
  Práce pojednává o analýze kluzného kontaktu v kroužkostroji. Je zaměřena na posouzení vlivu proudového zatížení na kluzný kontakt, posouzení kvality přenosu signálu ze statické na rotační část kluzného kontaktu kroužkostroje.
 • Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. 

  Dvořáková, Šárka
  Zadání diplomové práce předcházel předmět TG02 Specializovaný ateliér na téma Architektonická studie úprav cyklistického stadionu Favorit Brno v areálu BVV a urbanistický návrh sportovního areálu Hněvkovského v Komárově. ...
 • Design přenosného čističe vzduchu 

  Žerávková, Iveta
  Bakalářská práce je zaměřená na design přenosné čističky vzduchu. Konkrétně čističky s obsahem do 500 m3/h a příkonem 65 W s využitím materiálů z grant Fond vědy FSI 2016. Cílem designu je navrhnout funkční model s ohledem ...
 • Design ventilátoru 

  Macháčková, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je návrh designu stolního ventilátoru. Hlavní myšlenkou je inovativní přístup a dodržení technických, estetických a ergonomických požadavků a současně splnění psychologických a ekonomických ...
 • Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká 

  Czapek, Jakub
  Takto velkých zastavitelných parcel v centru v Brna už moc není, navíc je parcela umístěná těsně za bývalým hradebním pásem, jehož stopa je v uliční síti čitelná dodnes, a do současností stanoví jakousi bariéru - citelné ...
 • Drozdovy okruhy 

  Nytra, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou Drozdových okruhů. V úvodu jsou připomenuty vybrané partie z teorie algebry, potřebné pro jejich zavedení. Následující kapitola je věnována příkladu Dozdova okruhu. Dále následuje část, ...
 • Integrace tvářecího zařízení do výrobní linky 

  Šabata, Radek
  ŠABATA Radek: Integrace tvářecího zařízení do výrobní linky S rostoucí poptávkou po flexibilních výfukových hadicích firmy WESTFALIA Metal s.r.o. se její výrobní kapacita vnitřních koncových dílů pro hadice přibližuje svému ...
 • Koncepce nástroje pro radiální vypínání osově symetrických dílců 

  Střílka, Vlastimil
  STŘÍLKA VLASTIMIL, Koncepce nástroje pro radiální vypínání osově symetrických dílců Diplomová práce, 5. ročník, školní rok 2008/2009, studijní skupina 5O/61, FS VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření ...
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Benešova (od ulice Nádražní po Malinovského náměstí) 

  Foltýnek, Jan
  Historicky se lokalita Benešova nachází na hranici středověkého města Brna v místě bývalého barokního opevnění. V devatenáctém století po zbourání fortifikace byla realizována výstavba okružní třídy s převážně blokovými ...
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Hybešova – Kopečná – Nové Sady 

  Ehlová, Veronika
  Práce řeší dostavbu městské okružní třídy města Brna. Konkrétně stavbu mediatéky v rámci, které je řešena i galerie a konferenční centrum.
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Koliště - Křenová 

  Podpleská, Jana
  Dostavba a přestavba urbanistické struktury města, blítko historického centra. Hlavní dva objekty jsou na nároží rušné křižovatky. První dům slouží jako policejní stanice, druhý jako administrativní budova.
 • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

  Heřmanský, Pavel
  Urbanistické řešení respektuje dané místo a dotváří novou strukturu zástavby. Doplněním zástavby navazuji na Brněnskou okružní třídu ve své jasné podstatě a využívám prvky pro ni typické. Typické prvky: - kompaktní hmota ...
 • Okruhy řádu p^2 a p^3 

  Haluza, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací a zkoumaním vlastností okruhů řádu p^2 a p^3 (p je prvočíslo). Jsou zde zavedeny a používány pojmy, jako ideál okruhu nebo polynomy nad konečným polem. Kromě blíže nespecifikovaných ...
 • Využití programu SolidWorks v silnoproudé elektrotechnice. 

  Fazekas, Tamás
  Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s parametrickými CAD systémy a vytvořit jednoduchý model z oblasti silnoproudé elektrotechniky. V první části projektu jsou shrnuty nejznámější CAD systémy. Druhá část práce se zabývá ...
 • Výpočet deformace uzavřeného zakřiveného prutu 

  Dvořáček, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá výpočtem deformace uzavřeného zakřiveného prutu (kroužku) s příčným průřezem ve tvaru U. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část stručně pojednává o teoriích, které byly využity ...
 • Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním 

  Poljak, Peter
  Predložená práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia B23390-00 Strojní inženýrství sa zaoberá technológiou valcovania prstencov. V rešerši sú popísané princípy technológie valcovania prstencov, prehľad tvarových skupín ...