Now showing items 1-2 of 2

  • Brněnská okružní třída - urbanistická studie 

    Škoda, Kristián
    Diplomová práce nastiňuje možnosti rozvoje ploch původního hradebního okruhu města Brna ve vztahu k historickému jádru a bývalým předměstím, s důrazem na zvyšování kvality veřejných prostranství. Nabízí celkovou koncepci ...
  • Mezi historickým jádrem a předměstím 

    Likavčanová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Článek dokumentuje prostor mezi historickým jádrem a předměstím. Od 13. století do začátku 19. století na tomto místě stály městské hradby, které se postupem času vyvíjely a rozšiřovaly. Po jejich zboření tu po vzoru Vídně ...