Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním 

    Poljak, Peter
    Predložená práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia B23390-00 Strojní inženýrství sa zaoberá technológiou valcovania prstencov. V rešerši sú popísané princípy technológie valcovania prstencov, prehľad tvarových skupín ...