Now showing items 1-1 of 1

  • Bezsensorové řízení polohy solenoidu 

    Piňos, Matěj
    Práce se zabývá problematikou řízení polohy pohyblivého jádra solenoidu bez použití dráhového senzoru. V teoretické části je představeno několik dostupných metod bezsenzorového odhadu pozice jádra. Pro účely praktické části ...