Now showing items 1-2 of 2

  • Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS 

    Foltýn, Adam
    Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou ...
  • Podnikové systémy rizikového controllingu 

    Krýsa, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit ...