Now showing items 1-2 of 2

  • Investiční životní pojištění a individuální investování spojené s pojištěním 

    Kučová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá investičním životním pojištěním a jeho alternativami. Cílem práce je na základě analýzy a komparace konkrétních pojistných a investičních produktů vyhodnotit, zda je výhodnější využívat investičního ...
  • Životní pojištění na pojistném trhu ČR 

    Mrázová, Pavlína
    Bakalářská práce se zaměřuje na oblast životního pojištění na českém pojistném trhu, na nabízené druhy, jejich výhody a nevýhody. Jsou zde analyzovány konkrétní nabídky vybraných komerčních pojišťoven. Na závěr je vyhodnoceno ...