Now showing items 1-7 of 7

 • Posouzení rizik stroje dle ČSN 12100:2011 

  Steklý, Jakub
  Tato práce se zabývá bezpečností gravírovacího 3D stroje. Hlavním přínosem této práce je detailní provedení posouzení rizika dle platných norem. Dále podrobný návrh opatření pro splnění všech bezpečnostních požadavků. ...
 • Průběh zakázky v podniku 

  Račková, Kateřina
  V této diplomové práci bude řešena problematika, která může nastat v průběhu zakázky ve společnosti MORAVSKOLESZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. V první části budou vysvětleny pojmy a metody týkající se této problematiky. V další části ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

  Wolf, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. ...
 • Řízení jednoúčelového obráběcího stroje 

  Plocek, Jaroslav
  V této diplomové práci je zpracován návrh řídicího systému jednoúčelového obráběcího stroje. V úvodní části je provedena analýza dvou možných variant řídicího systému a jejich porovnání, a to CNC řídicího systému Sinumerik ...
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Šafařík, Pavel
  Tato práce se soustředí na řízení rizik ve společnosti, která rozvíjí svoje aktivity prostřednictvím online marketingu. Literární rešerše definuje důležité termíny, které korespondují s danou tématikou. Zejména jde o ...
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Sajbenová, Alexandra
  Cílem diplomové práce: "Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu" je charakterizovat a analyzovat rizika vybraného podnikatelského subjektu a sestavit návrh na snížení těchto rizik. První kapitola vymezuje pojmy ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Navrátil, Jiří
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve sepisuje teoretické podklady, které slouží jako znalostní opora pro další části práce. Následně provádí analýzu společnosti za pomocí metod strategického ...