Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická analýza rizikových faktorů podniku 

    Semchiv, Evgheni
    Diplomová práce se zabývá využitím statistických a ekonomických metod analýzy pro zhodnocení finanční situace podniku Heineken Česká republika a.s. Ekonomické ukazatele společnosti jsou podrobené regresní analýze, intervalové ...