Now showing items 1-2 of 2

  • Holásecká jezera 

    Šubrt, Jiří
    Diplomová práce se zaměřuje na lokalitu Holáseckých jezer v jižní části Brna. Studie podává komplexní vyhodnocení současného stavu Holáseckých jezer a podrobně se zaměřuje na revitalizaci území, včetně technických a přírodě ...
  • Hydroekologický monitoring Sopřečského potoka a možnosti zlepšení jeho stavu 

    Sirůčková, Renáta
    Tato práce se zabývá hydroekologickým monitoringem Sopřečského potoka a možnostmi zlepšení jeho stavu. Sopřečský potok se nachází v Pardubickém kraji v Povodí Labe. V první fázi práce byl proveden hydroekologický monitoring ...