Now showing items 1-10 of 10

 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Platenková, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu a vývoje v zadaných podnicích, které jsou financovány rizikovým kapitálem. Ekonomický vývoj podniků je podrobován vybraným ukazatelům finanční analýzy. Teoretická ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krausová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá externím financováním formou rizikového a rozvojového kapitálu u vybraných podniků v České republice. V první kapitole budou přiblížena teoretická východiska problematiky rizikového a rozvojového ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Tkadlec, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem rizikového kapitálu na ekonomický vývoj podniku. V první části vymezuje, co znamená pojem rizikový kapitál a zabývá se teoretickými východisky finanční analýzy. V další části jsou ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krčmová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomického vývoje podniků, ve kterých bylo využito externího financování formou rizikového kapitálu. První část práce obsahuje teoretická východiska spjatá s danou problematikou ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Musilová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vývojem vybraných podniků financovaných rizikovým kapitálem. Teoretická část bude zaměřena na problematiku týkající se rizikového a rozvojového kapitálu a na finanční analýzu, ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Klimkova, Jana
  Predmetom bakalárskej práce „Financování podnikatelských aktivít“ je analýza možností a kritérií výberu najefektívnejšej formy financovania činnosti podniku. V teoretickej časti som sa zamerala na vymedzenie jednotlivých ...
 • Financování podnikových činností formou rizikového kapitálu 

  Zapletal, Václav
  Tato diplomová práce je zaměřena na financování podnikových činností pomocí rizikového kapitálu v České republice. Práce identifikuje způsoby a prostředky, díky kterým prospívají společnosti, do nichž byl rizikový kapitál ...
 • Rizikový kapitál pro financování malého podniku 

  Valigura, Radim
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování vývoje mladých tenisových hráčů na jejich cestě do světa profesionálního tenisu. Na základě podrobné analýzy prostředí a klíčových faktorů, ovlivňujících zvolené téma, ...
 • Strategie nově založené IT společnosti 

  Rejman, Jiří
  Bakalářská práce se věnuje popisu strategických nástrojů používaných nově vznikajícími inovativními IT firmami při tvorbě strategického plánu. V teoretické části se práce zaobírá strategickými nástroji, vývojem produktu a ...
 • Vybrané aspekty financování podniků rizikovým kapitálem v podmínkách České republiky 

  Rajchlová, Jaroslava
  Autorka disertační práce se věnuje problematice financování podniků rizikovým kapitálem v podmínkách České republiky. Byly zkoumány a následně zhodnoceny jednotlivé aspekty financování rizikovým kapitálem v kontextu jak ...