Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění a příprava teplé vody zázemí fotbalového stadionu 

    Jebavá, Klára
    Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vytápění a přípravu teplé vody pro zázemí fotbalového stadionu. Do zadaného objektu je navrženo jako zdroj tepelné čerpadlo. Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění v ...
  • vytápění polyfunkčního objektu 

    Bohutínský, Zdeněk
    Cílem práce je návrh vytápění tří pater polyfunkčního domu. Objekt má tři uživatelské části a to pro bydlení, obchod a kancelářské práce. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. Dále je řešen ...