Now showing items 1-9 of 9

 • Efektivní a ekologické spalování biomasy 

  Špiláček, Michal
  Tato práce pojednává o tvorbě numerického modelu komory spalující biomasu na roštu. V rešeršní části práce jsou popsány základní vlastnosti biomasy s ohledem pro její spalování a samotný proces spalování biomasy, pro který ...
 • Navrhněte roštový parní kotel na spalování dřeva a hnědého uhlí(poměr mísení 30/70-dřevo) 

  Dvořák, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu parního roštového kotle na spalování dřeva a hnědého uhlí v poměru (30/70-dřevo) o výkonu 60t/h, parametry výstupní páry p=7MPa, t=490. Práce je rozdělena do několika kapitol. Ze začátku ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku 25t/h, 5,5MPa, 475°C 

  Pecháček, Michal
  Práce se věnuje návrhu parního roštového kotle o výkonu 25 t/h, s parametry výstupní páry p = 5,5 MPa, t = 475 °C a teplotou napájecí vody 105 °C. Jedná se o kotel s přirozenou cirkulací vody výparnými plochami, jehož ...
 • Parní kotel na spalování tříděného odpadu 85t/h 

  Vítámvás, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zbývá návrhem parního kotle na spalování tříděného odpadu. S ohledem na požadované výstupní parametry páry a zadané palivo byla postupně spočtena stechiometrie spalování, tepelné ztráty a účinnost ...
 • Projekt náhrady plynového zdroje biomasou 

  Lochman, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem teplovodního kotle na biomasu, který by měl být použit k vytápění administrativních budov zemědělského podniku. Prvkový rozbor paliva byl určen podle doporučené literatury. ...
 • Roštový kotel na spalování dřevní štěpky - 96,4 t/h 

  Strnad, Ondřej
  Tato práce pojednává o roštových kotlích. Popisuje jejich nejdůležitější součásti, princip fungování a využití. Hlavní součástí této práce je návrh roštového kotle spalujícího biomasu o parním výkonu 96,4 t/h. Teplota a ...
 • Roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky 

  Kozák, Tomáš
  Práce se věnuje návrhu parního kotle s přirozenou cirkulací vody, ve kterém se spaluje dřevní stěpka. Jedná se o roštový kotel, který má parametry 20 t/h vyrobené páry o teplotě 420 °C a tlaku 5 MPa. Teplota napájecí vody ...
 • Roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování směsi dřeva a hnědého uhlí 

  Lauš, Ladislav
  Práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spalování dřeva a hnědého uhlí v poměru (30/70-uhlí), o výkonu 50 t/h, parametry výstupní páry p=7,5 MPa, t=480 °C a teplotou napájecí vody 105 °C. Jedná se o kotel ...
 • Výroba tepla a elektrické energie ve spalovně směsného komunálního odpadu 

  Szegedi, Peter
  Táto diplomová práca rieši návrh parného kotla na spaľovanie zmesného komunálneho odpadu. Na základe zadaného paliva a požadovaných výstupných parametrov pary z kotla je postupne prevedený stechiometrický výpočet spaľovania, ...