Now showing items 1-2 of 2

  • Druhá etapa přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava 

    Belda, Miroslav
    Diplomová práci se bude zabývat druhou etapou přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava procházející západně od České Lípy v přibližné délce úseku 3 km. Odhadované uvedením do provozu tohoto úseku je stanoveno na rok 2014. Tato ...
  • Vyhledávací studie jihovýchodního obchvatu města Kroměříž 

    Knop, Ondřej
    Předmětem diplomové práce je vypracování vyhledávací studie dvoupruhového jihovýchodního obchvatu města Kroměříž v úseku silnice II/432 k silnici I/47. Cílem navrhovaného obchvatu jednak prokázat technickou možnost jeho ...