Now showing items 1-6 of 6

 • Mobilní aplikace pro podporu řízení dopravních staveb 

  Obořil, Radek
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro podporu řízení dopravních staveb. Výsledné řešení se skládá z mobilní aplikace a serverové části. Mobilní aplikace umožňuje pomocí integrovaného fotoaparátu, map a GPS precizně ...
 • Možnosti ekonomického zvýhodnění liniových staveb 

  Netušilová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi ekonomického zvýhodnění liniových staveb. Teoretická část se věnuje problematice cen, rozpočtů a nákladů investora při výstavbě. V praktické části jsou uvedeny alternativní možnosti ...
 • Nestmelené směsi do podkladních vrstev vozovek 

  Žůrek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využít alternativní materiály do podkladních vrstev vozovek. Vybrané zrnité materiály z lomů (frakce 0/22) a recyklát, jejich možné zatřídění v rámci používaných podkladních vrstev ...
 • Obytná zóna obec Chválkovice 

  Rejzek, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Chvalkovice. Na stávajícím travnatém pozemku byly navrženy nové pozemní komunikace, parkovací stání, rozvržení stavebních parcel a rozmístění inženýrských sítí v uličním ...
 • Stabilizace podkladních vrstev dopravních staveb pomocí druhotných surovin 

  Buřičová, Karolína
  Práce se věnuje tématu využití druhotných surovin, které je v současné době aktuální. Cílem je navržení možného způsobu využití těchto surovin při stabilizaci podkladních vrstev dopravních staveb. Práce hodnotí parametry ...
 • Studie náměstí v České Skalici 

  Rejzek, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh vhodného uspořádání náměstí v České Skalici. Práce se zabývá návrhem parkovacích stání, autobusovými zálivy, bezbariérovými chodníky a návrhem přechodů pro chodce a místa pro přecházení. Další ...