Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace provozu na silnicích a dálnicích 

    Zajdák, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá simulací silničního provozu na silnicích a dálnicích. Práce rozebírá důležité pojmy z oblasti pravidel silničního provozu a jejich návaznost na simulační systém. Dále je zde popsána problematika ...
  • Strojové zpracování časoprostorových dat pro potřeby územního plánování. 

    Brožek, Jan
    Diplomová práce se zabývá zpracováním surových dat ze sledování vozidel pomocí GPS za účelem získání dopravních veličin, jako možného zdroje dat pro dopravní průzkumy a následné analýzy v oblasti modelování dopravy.