Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza reakční doby dětí 

    Bucsuházy, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou dětí. V teoretické části jsou popsány děti, jako zranitelní účastníci silničního provozu, a jsou diskutovány metody využívané pro měření reakční doby. Praktická část představuje ...
  • Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozu 

    Lukesová, Dominika
    Cílem této práce je vyhodnocení stávajících postupů a zpřesnění posuzování vlivu stáří na dopad na dopravní nehody. V teoretické části jsou popsány řidiči senioři, nehodovost seniorů a snížená výkonnost řízení ovlivněná ...