Now showing items 1-2 of 2

  • 3D skenování pomocí proximitního planárního skeneru 

    Chromý, Adam
    Tato práce popisuje konstrukci skenovacího systému pro tvorbu trojrozměrných modelů. Kombinace laserového scanneru a robotického manipulátoru tvoří velice flexibilní zařízení schopné snímat jak velké, tak malé a detailní ...
  • Ovládání pozemního robota gesty 

    Chlud, Michal
    Bakalářská práce popisuje hlavní metody, které slouží k úspěšnému rozpoznání gest ruky pomocí běžné RGB kamery. Zabývá se jednotlivými kroky, které vedou ke klasifikaci ruky ve videosekvenci jako je segmentace vstupního ...