Now showing items 1-14 of 14

 • 3D rekonstrukce scény pomocí Cliffordových algeber 

  Hrubý, Jan
  Tato diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře se stále ještě relativně novou a neznámou oblastí matematiky, s geometrickou algebrou. Nejdříve jsou uvedeny základní definice a poté jsou studovány vlastnosti obecné geometrické ...
 • Aplikace pro ovládání pracoviště robotického ramene 

  Sedlák, Radek
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro vzdálené ovládání pracoviště robotického ramene na FIT VUT v Brně. Aplikace je vytvořena v jazyce C/C++ s využitím knihovny Qt. V práci jsou nejprve shrnuty obecné metodiky návrhu ...
 • Hra využívající projekce na dotykový stůl 

  Kovaľan, Patrik
  Táto práca je o využití interaktívneho stola ARTable pre hranie kartovej hry Poker. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá je premietaná na plochu stolu a ovládaná pomocou dotykovej plochy. Medzi komponenty tohto systému patri ...
 • Implementace real-time operačního systému uC/OS-II na platformě Freescale MC9S08JM60 

  Vávra, Lukáš
  Pojem real-time operační systém pro vestavěné aplikace má dnes velký význam. Tato práce popisuje ovládání robotické ruky pomocí systému mC/OS-II na platformě MC9S08JM60. Robotická ruka využívá pro pohyb tři serva HS-311, ...
 • Plánování dráhy robotického ramene 

  Major, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním robota Mitsubishi Melfa RV-6SL na základě naplánované dráhy knihovnou MoveIt. V této práci se může čtenář dočíst jakým způsobem postupovat a jaké informace potřebuje při snaze ...
 • Robotická ruka 

  Pizúr, Lukáš
  Cílem této práce je návrh robotické ruky, která bude ovládána pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi, bude vybavena kamerou a pro snadnější ovládání bude navržena ovládací rukavice. První část práce je teoretický rozbor, jsou ...
 • Robotické rameno s modelářskými servy 

  Bobčík, Petr
  Hlavním cílem této práce bylo postavit vlastní robotický manipulátor a jemu odpovídající uživatelské rozhraní, které ho bude ovládat. Vytvořil jsem tedy robotické rameno na počítači Raspberry Pi 3B+ s 5 digitálními servy ...
 • Řešení kinematických úloh robota EPSON PROSIX C3 

  Štábl, Martin
  Tato práce se zabývá řízením robotického ramene EPSON, a to jak z pohledu přímé úlohy, tak i inverzní úlohy kinematiky. V práci jsou uvedeny postupy jak se tyto kinematické řetězce řeší s využitím znalosti homogenní ...
 • Řízení robotické ruky myopotenciály 

  Jablonská, Dominika
  Práce se zaobírá s měřením myopoteciálů a jejich využití při ovládání robotického ramene. Nejprve je teoreticky rozebrán elektromyografický signál, jeho snímání a následné zpracování. Je také popsáno rameno, které bude k ...
 • Řízení robotické ruky pomocí PLC 

  Pleva, Damián
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s modelem robotického ramene Beta 6 od firmy Merkur. Dále navrhnout propojení řídicí elektroniky k PLC od Rockwell Automation. Poté navrhnout a realizovat Add-On instrukce pro ...
 • Spolupráce člověk-stroj – využití počítačového videní 

  Sobotka, Pavel
  Hlavní náplní této bakalářské práce je realizace aplikace pro řízení robotického ramene prostřednictvím zařízení Kinect. Aplikace je psána v jazyce C# za použití vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2017. První ...
 • Zařízení s modelářskými RC servy 

  Gardáš, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá RC modelářskými servomotory. Zkoumá a popisuje jejich fungování a vlastnosti. Dále popisuje možnosti jejich řízení pomocí počítače. Tyto znalosti jsou využity při stavbě robotické ruky a ...
 • Zařízení s modelářskými servy 

  Jablonický, Jaroslav
  Táto práca je zameraná na skúmanie spôsobu ovládania modelárskych serv počítačom. Tiež bude slúžiť ako prehľad alebo príručka pre začiatočníkov. Práca obsahuje návrh jednoduchého robota, presnejšie sa jedná o jednoduchú ...
 • Zařízení s modelářskými servy 

  Jablonický, Jaroslav
  Táto práca je zameraná na skúmanie spôsobu ovládania modelárskych serv počítačom. Tiež bude slúžiť ako prehľad alebo príručka pre začiatočníkov. Práca obsahuje návrh jednoduchého robota, presnejšie sa jedná o jednoduchú ...