Now showing items 1-11 of 11

 • Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště 

  Sarvaš, Matej
  Cieľom tejto práce bolo spracovať problematiku digitálneho sprevádzkovania robotizovaného zváracieho pracoviska. Na začiatku je popísaná problematika súčasného poznania v oblasti digitalizácie, programovania priemyselných ...
 • Experimentální robotizované pracoviště s delta-robotem 

  Kozubík, Jiří
  Tato diplomová práce byla vypracována v rámci česko-německého studijního programu Výrobní systémy (VUT v Brně & TU Chemnitz). Je rozdělena do čtyř základních částí. V první části je uveden úvod do konstrukčního řešení ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Sobotka, Tomáš
  Návrh pracoviště pro robotizované svařování zadané součásti s neměnnou technologií. Návrhy subsystémů pracoviště zajišťující požadovanou funkci a parametry. Řešení bezpečnosti celkového modelu a jeho transformace do ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Majer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem robotizovaného pracoviště pro svařování příhradových konstrukcí. Nejprve je znázorněna cílová konstrukce, na kterou se práce zaměřuje. Poté je navržena funkce celého pracoviště včetně ...
 • Návrh robotické buňky pro depaletizaci a založení railu do výrobní stanice 

  Novák, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotické buňkypro depaletizaci a založení railu do výrobní stanice. Dílce jsou do depaletizační jednotky naváženy ve tvarově přizpůsobených přepravkách neboli blistrech. Každý blistr ...
 • Návrh robotické buňky pro navařování sklářských forem 

  Záveský, Filip
  Účelem této diplomové práce je navrhnout výrobní buňku s robotem, která automatizuje proces navařování tvrdokovu na povrch sklářské formy. Robot zde dělá manipulační operace mezi vstupem, indukčním ohřevem, navařovacím ...
 • Návrh robotické buňky pro svařování s více roboty 

  Dvořák, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout robotickou buňku se dvěma svařovacími roboty a otočným stolem ve dvou provedeních a provést srovnání různých druhů řízení. U navrhovaných variant zhodnotit možné použití jednotlivých ...
 • Návrh robotického pracoviště pro mazání komponent 

  Dlouhý, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem robotického pracovišt pro konkrétní aplikaci, kterou je mazání komponent. Je zde navrženo kompletní robotické pracovišt vetn vstupních a výstupních zaízení. Jeho jednotlivé prvky jsou dále ...
 • Návrh robotizovaného pracoviště na montáž vrtačkových sklíčidel 

  Koutňák, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro montáž vrtačkových sklíčidel. V první části je popsána základní problematika. Další část obsahuje rozbor výroby vybraného sklíčidla, který pokračuje tvorbou ...
 • Návrh svařovací buňky 

  Šuba, Marek
  Předmětem této práce je návrh robotické svařovací buňky pro bodové odporové svařování plechových dílů. Základem práce je rešerše problematiky spjaté s průmyslovými roboty, svařovacími kleštěmi pro bodové odporové svařování, ...
 • Robotizované nanášení lepidla na velké díly 

  Chmola, Martin
  Táto bakalárska práca za zaoberá problematikou virtuálneho sprevádzkovania robotickej bunky s nanášaním tesniaceho tmelu na veko batérie pre elektrické vozidlo. Práca obsahuje rešeršnú časť, ktorá sa zaoberá technológiou ...