Now showing items 1-8 of 8

 • 3D skenování pomocí proximitního planárního skeneru 

  Chromý, Adam
  Tato práce popisuje konstrukci skenovacího systému pro tvorbu trojrozměrných modelů. Kombinace laserového scanneru a robotického manipulátoru tvoří velice flexibilní zařízení schopné snímat jak velké, tak malé a detailní ...
 • Adaptivní plánování trajektorie průmyslového robotu 

  Dizorzi, Matúš
  Táto práca sa zaoberá rozšírením stávajúceho systému RoScan o nové funkcie zabezpečujúce bezpečné, adaptívne správanie manipulátora počas celej trajektórie pri snímaní daného objektu. Práca popisuje matematický model ...
 • Kalibrace robotického pracoviště 

  Uhlíř, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou kalibrace robotického pracoviště, zahrnující zaměření kalibračního objektu za~účelem vzájemné kalibrace 2D nebo 3D kamery, robotického ramene a scény robotického pracoviště. Nejprve byla ...
 • Návrh elektromagnetu pro manipulaci s břemenem 

  Mišún, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout elektro-permanentní magnetický koncový efektor pro robotický manipulátor, umožňující manipulaci převážně s plechovými díly o malé tloušťce. Práce je rozdělena do několika částí. Na ...
 • Návrh koncového efektoru robotu 

  Stoszek, Šimon
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématikou robotických koncových efektorů, konkrétně manipulačními koncovými efektory a přináší jejich základní přehled. Cílem této práce je návrh, konstrukce a programování tříprstého ...
 • Optický radar s využitím dvouosého kamerového manipulátoru 

  Senčuch, Daniel
  Efektivní sledování velkých kritických oblastí je důležité pro zajištění jejich bezpečnosti a soukromí. Řešení pro automatizaci této činnosti nejsou volně dostupná. Tato práce si klade za cíl vytvořit aplikaci pro sestavu ...
 • Robotické rameno s modelářskými servy 

  Bobčík, Petr
  Hlavním cílem této práce bylo postavit vlastní robotický manipulátor a jemu odpovídající uživatelské rozhraní, které ho bude ovládat. Vytvořil jsem tedy robotické rameno na počítači Raspberry Pi 3B+ s 5 digitálními servy ...
 • Vestavěné zařízení pro řízení robotické ruky 

  Kyzlink, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vestavěného zařízení (modulu), určeného k řízení robotické ruky. S nadřízeným systémem komunikuje prostřednictví USB a dle zadaných příkazů plynule pohybuje koncovým ...