Now showing items 1-1 of 1

  • Robotický fotbal v RDS 

    Kuparowitz, Tomáš
    Tato práce je zaměřena na tvorbu rešerše robotických simulátorů, vhodných pro simulaci hry robotický fotbal. Dále je v ní zvolen simulátor Microsoft Robotics Developer studio a v něm implementován algoritmus pro ovládání ...