Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh robotické buňky pro svařování rámu motocyklu 

    Dvorník, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce robotického pracoviště pro svařování rámu motocyklu. Na začátku práce jsou stanoveny parametry svařovací linky. Dále je popsán rozbor svařovaného rámu motocyklu. Následuje ...