Now showing items 1-12 of 12

 • Bezpečnostní systémy pro pracoviště s průmyslovými roboty 

  Baláková, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti pracovišť s integrovanými roboty. V této práci je teoretický úvod popisující průmyslové roboty, dále je práce zaměřena na shrnutí aktuálně platné legislativy ...
 • Digitální zprovoznění robotizovaného pracoviště pro studený nástřik rotačních dílů 

  Šimůnek, Petr
  Tato práce se zabývá virtuálním a posléze i reálným zprovozněním pracoviště pro studený nástřik rotačních dílů, které se nachází v laboratořích Ústavu materiálových věd a inženýrství FSI, VUT v Brně. Takto zprovozněné ...
 • Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro odporové navařování 

  Šuba, Marek
  Předmětem této diplomové práce je simulace a digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro navařování elementů jako například čepů na plechové díly. Základem práce je rešerše problematiky spjaté s průmyslovými ...
 • Kalibrace robotického pracoviště 

  Uhlíř, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou kalibrace robotického pracoviště, zahrnující zaměření kalibračního objektu za~účelem vzájemné kalibrace 2D nebo 3D kamery, robotického ramene a scény robotického pracoviště. Nejprve byla ...
 • Návrh a realizace testovací aplikace měření rozměrů optickým senzorem a robotickým ramenem 

  Zagorská, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu měřicí aplikace pomocí optického senzoru a robotického ramene v programu RobotStudio. Součástí práce je rešerše v oblasti optického měření a kalibrace. Dále se pojednává o samotném ...
 • Návrh pásové brusky 

  Denk, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh pásové brusky, která by s ohledem na univerzálnost použití měla být stavitelná v různých osách. V první části je popsána technologie broušení, princip pásové brusky a popis ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Majer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem robotizovaného pracoviště pro svařování příhradových konstrukcí. Nejprve je znázorněna cílová konstrukce, na kterou se práce zaměřuje. Poté je navržena funkce celého pracoviště včetně ...
 • Návrh robotické buňky pro obsluhu vstřikolisů 

  Franc, Vladimír
  Cílem této diplomové práce je navrhnout robotickou buňku pro automatizovanou obsluhu vstřikolisů. Úvodem práce je proveden rozbor vstupních parametrů a zadání. Následuje návrh rozvržení pracoviště, jeho zařízení, výběr ...
 • Návrh robotického pracoviště pro automatickou montáž extruderů pro 3D tiskárny 

  Pulicar, Roman
  Diplomová práce se zabývá tvorbou robotického pracoviště a jeho periferií. V práci je popsána kinematika a funkce robotů. V praktické části je navrženo několik variant nového robotického pracoviště a následně zpracováno ...
 • Návrh svařovací buňky 

  Šuba, Marek
  Předmětem této práce je návrh robotické svařovací buňky pro bodové odporové svařování plechových dílů. Základem práce je rešerše problematiky spjaté s průmyslovými roboty, svařovacími kleštěmi pro bodové odporové svařování, ...
 • Návrh zefektivnění přípravy výroby u vybrané technologie 

  Adamec, Petr
  Předmětem této práce je navýšení výrobní kapacity a zvýšení produktivity práce u svařování. Tohoto navýšení dosáhneme změnou ručního svařování metodami MIG a TIG na svařování robotické pomocí svařovací linky. Dále pak ...
 • Robotizovaná obsluha obráběcího stroje 

  Strach, Petr
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout řešení robotické buňky pro obsluhu obráběcího stroje. Úvodem práce je popsána současná situace a ukázky řešení přímo z praxe. Následují různé typy rozvržení pracovišť, kde bylo ...