Now showing items 1-2 of 2

  • Kompaktní produktový fotoateliér 

    Rosický, Radim
    Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční řešení kompaktního produktového fotoateliéru. První část práce se zabývá rešerši existujících zařízení. Druhá část je zaměřena na konstrukci kompaktního produktového fotoateliéru, ...
  • Řídicí systém mobilního robotu 

    Bugár, Loránt
    Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie mobilného robota s operačným systémom reálneho času. Riadiací systém robotu je založený na mikrokontroléru Arduino s procesorom ARM Cortex - M3. Praktická časť práce sa zaoberá ...