Now showing items 1-4 of 4

 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Návrh raketového motoru 

  Cejpek, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout raketový motor na tuhou pohonnou hmotu s dostatečným výkonem pro vynesení zátěže o hmotnosti 500 gramů do výšky 1500 metrů. A dále navrhnout základní uspořádání rakety, která by tento motor ...
 • Přehled současných kosmických prostředků 

  Špačková, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled běžně používaných a v současné době vyvíjených dopravních prostředků pro přepravu užitečného zatížení do vesmíru a tyto prostředky vzájemně porovnat. První část práce je ...
 • Ventily pohonných systémů raketových motorů 

  Kadlec, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše na téma ventily pohonných systémů raketových motorů. Pro lepší představu o funkci a postavení ventilů je vybrán konkrétní raketový motor, na němž je tato problematika demonstrována. ...