Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace gender managementu ve vybrané firmě 

    Brabcová, Zdeňka
    Tato diplomová práce se zabývá aplikací gender managementu ve společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dané problematiky a obecné poznatky v oblasti gender ...
  • Ženy ve vedoucích pozicích a možnosti slaďování práce a soukromého života 

    Šestáková, Romana
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou žen ve vedoucích pozicích a možnostmi slaďování práce a soukromého života. Práce se v teoretické rovině zaobírá problematikou genderu se zaměřením na ženy v manažerských pozicích. ...