Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům s kanceláří 

    Zdražil, Ondřej
    Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby „Rodinný dům s kanceláří“ obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů a norem. Jedná se samostatně stojící zděnou budovu s plochou jednoplášťovou ...
  • Rodinný dům s kanceláří 

    Ptáček, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodinného domu s kanceláří pro čtyřčlennou rodinu. Objekt se nachází v Havlíčkově Brodě, kraji Vysočina. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s jednoplášťovou plochou střechou.