Now showing items 1-17 of 17

 • Dvougenerační dům na Slovensku 

  Šebová, Petra
  Projekt řeší současnou situaci bydlení ve více generačních rodinných domech postavených na Slovensku v 70. letech. I přes původní schopnost obyvatelů zasahovat do původního návrhu architekta, značná část prvomajitelů dnes ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Kmec, Peter
  Cieľom mojej bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby rodinného domu na pozemku v meste Brno, mestská časť Líšeň. Pozemok je svažitý so spádom smerom na juhozápad. Objekt je navrhnutý ...
 • Návrh elektroinstalace s inteligentními prvky pro rodinný dům 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo v prvom rade teoretické zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou a s problematikou inteligentnej elektroinštalácie. Prvú časť bakalárskej práce tvoria požiadavky a definície zásad pre ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Dobai, Szabolcs
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vykurovaním a výberom vhodného zdroja tepla pre rodinné domy. V prvej kapitole sú popísané zdroje tepla využívané pre vykurovanie rozdelené podľa paliva. Druhá časť je venovaná výpočtu ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Vitálišová, Barbora
  Bakalárska práca je zameraná na rekonštrukciu starého, tehlového domu, približne z roku 1950. Zvislý konštrukčný systém bol z plných pálených tehál a vodorovný nosný systém bol vybudovaný zo železobetónu. Rekonštrukcii ...
 • Rodinný dom, Šutovce 

  Juríková, Veronika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom rodinného domu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Šutovce. Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, osadený v svažitom teréne. Garáž je súčasťou rodinného domu. Objekt je ...
 • Rodinný dům 

  Bajtošová, Lenka
  Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Soběšiciach, ktorého súčasťou je aj prevádzka kvetinárstva. Objekt má dve nadzemné podlažia a je členený na tri základné celky. Prevádzka je umiestnená v prvom nadzemnom ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Slezáková, Denisa
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť rodinný dom s prevádzkou kaderníctva. Jedná sa o dom s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Dom disponuje garážou pre dva automobily situovanou v suteréne. Prevádzka kaderníctva ...
 • Rodinný dům s kosmetickým salonem 

  Ficza, Silvia
  Bakalárska práca rieši návrh rodinného domu s kozmetickým salónom. Jedná sa o samostatne stojaci nepodpivničený dvojpodlažný objekt s plochou strechou, ktorý slúži na bývanie pre päť osôb. Súčasťou objektu je aj garáž a ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Porubská, Katarína
  Predmetom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu s projekčnou kanceláriou v meste Brno. Novostavba je navrhnutá vo svahovitom teréne. Objekt je riešený ako samostatne stojaci s troma nadzemnými podlažiami a jedným ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Lauková, Alžbeta
  Predmetom projektu je novostavba rodinného domu s prevádzkou v katastrálnom území Kníničky, kraj Jihomoravský. Objekt je navrhnutý pre štvor až päťčlennú rodinu. Budova nie je podpivničená a má dve nadzemné podlažia. Časť ...
 • Rodinný dům se zubařskou ordinací 

  Murín, Marek
  Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu so zubnou ordináciou. Stavba sa nachádza v obci Sokolnice, v okrese Brno – venkov. Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný a čiastočne podpivničený objekt. Celý objekt ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...
 • Vliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov 

  Macko, Peter
  Predmetom diplomovej práce Vliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov je ocenenie rodinného domu v troch rozličných lokalitách v okrese Brno-venkov. Ocenenie vybraného rodinného ...
 • Zaměření rodinného domu v Brně Žabovřeskách 

  Chládeková, Paulína
  Táto diplomová práca je o zameraní rodinného domu, spracovaní dokumentácie skutočného stavu a vizualizácii výsledkov. Rodinný dom sa nachádza v mestskej časti Brno-Žabovřesky. Na zameranie domu boli použité klasické ...
 • Zděný rodinný dům z pórobetonových tvárnic 

  Balážová, Veronika
  Bakalárska práca rieši dvojpodlažný rodinný dom, čiastočne podpivničený, zastrešený plochou strechou. Dom sa nachádza na okraji malej dedinky Mariánka na západnom Slovenku. Je určený pre bývanie štvorčlennej rodiny. ...
 • Způsoby ocenění nemovitostí na Slovensku se zaměřením na rodinné domy. 

  Rentková, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá spôsobmi oceňovania nehnuteľnosti na Slovensku zo zameraním na rodinný dom. V diplomovej práci sa nachádza podrobný dotazník, ktorý sa zaoberá prieskumom trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku. ...