Now showing items 1-2 of 2

  • Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU 

    Záň, Drahoslav
    Tato práce sa zabývá populačně založenou stochastickou optimalizační technikou PSO (Particle Swarm Optimization) a její akcelerací. Jedná se o jednoduchou, ale velmi efektivní techniku, určenou k řešení složitých ...
  • Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU 

    Krézek, Vladimír
    Tato práce se zabývá technikou PSO (Particle Swarm Optimization neboli Optimalizace pomocí částicových rojů), s jejíž pomocí je možné řešit komplexní problémy. Tuto techniku lze využít při řešení složitých kombinatorických ...