Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce malé vertikální CNC frézky 

    Michele, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé vertikální CNC frézky. Součástí práce je výběr vhodného typu konstrukčního uspořádání stroje na základě analýzy trhu a požadavků. Volba komponent, konstrukční výpočty ...