Now showing items 1-6 of 6

 • Druhy opotřebení valivých ložisek 

  Kapusta, Juraj
  Cílem této bakalářské práce je klasifikovat opotřebení valivých ložisek od samotného vzniku, průběhu v provozním stavu a projevením se na výsledné kvalitě dané součásti až do úplného vyřazení. Návrh a následná výroba ...
 • Inteligentní systém mazání valivých ložisek 

  Kroliczek, Václav
  Tato práce poskytuje přehled současného stavu poznání v oblasti inteligentních systémů mazání valivých ložisek s cílem prodloužit jejich životnost. První část této práce pojednává o základních typech ložisek, typech mazání ...
 • Návrh dvouosé automatické vidlicové frézovací hlavy osazené elekrovřetem s aplikací pohonů Harmonic-Drive 

  Tkadlec, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvouosé vidlicové frézovací hlavy s možnými variantami náhonu jednotlivých os. Součástí práce je i technicko – ekonomické zhodnocení jednotlivých variant, výpočet ...
 • Návrh metodiky výpočtu životnosti valivého ložiska 

  Vaculka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá únavovou analýzou valivého ložiska. Únavová analýza spočívá v určení životnosti valivého ložiska s využitím deformačně napěťové analýzy pomocí metody konečných prvků a následném numerickém výpočtu ...
 • NVH analýza převodových ústrojí 

  Gazda, Silvester
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom merania vibrácií a hluku vozidlových prevodoviek. Najprv sú popísané hlavné časti prevodovky. Ďalej nasleduje popis zdrojov vibrácií a hluku a ich šírenia. Podstatná časť práce sa ...
 • Vliv přesahu na životnost valivého ložiska 

  Tetour, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá vlivem přesahu uložení na životnost valivého ložiska. První část práce se věnuje teoretickým znalostem, které jsou nutné pro řešení. Byl zkoumán vliv uložení s přesahem vnitřního kroužku na hřídeli ...