Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh mlýnského okruhu kotle PK 4S v Teplárně Košice 

  Kubínek, Martin
  Cílem této práce je návrh mlýnského okruhu a spalovací komory kotle PK 4S v Teplárně Košice při přechodu na nové palivo. Důraz je kladen na eliminaci vzniku NOx. Výpočet je založen na požadovaných parametrech kotle a ...
 • Pásový dopravník 

  Kvita, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu štěrku s dopravním výkonem 60 t.h-1, výškovým rozdílem 3 m a vzdáleností mezi osami bubnů 10 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...
 • Pásový dopravník cihlové drti 

  Jílek, Vít
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku sloužícího k dopravě cihlové drti. Návrh obsahuje výpočet pásového dopravníku a výkresovou dokumentaci dle zadání. Zadané hodnoty jsou dopravní výkon 110 000 kgh-1 , osová ...
 • Pásový dopravník cihlové drti 

  Jílek, Vít
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku sloužícího k dopravě cihlové drti. Návrh obsahuje výpočet pásového dopravníku a výkresovou dokumentaci dle zadání. Zadané hodnoty jsou dopravní výkon 110 000 kgh-1 , osová ...
 • Pásový dopravník pro křemenný písek 

  Holomek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravník pro dopravu křemenného písku. Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku a výpočet pásového dopravníku podle zadaných hodnot. Dopravní výkon 85 000 kgh-1, ...
 • Pásový dopravník pro slévárenský písek 

  Skulina, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku s dopravním výkonem 58 000 kg/hod, dopravní délkou 41 m a dopravní výškou 12,6 m. Práce zahrnuje stručný popis jednotlivých částí ...
 • Recyklace prachu z broušení pálených zdicích prvků v podobě granulátu 

  Prokopová, Zdeňka
  Bakalářská práce je zaměřena na recyklaci cihelného brusného prachu v podobě granulátu vyrobeného na peletizačním talíři. V teoretické části byla popsána ostřiva používaná v cihlářské technologii a možné metody jejich ...