Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh malého pásového dopravníku 

  Dražka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a realizací malého pásového dopravníku do laboratoří Ústavu Automatizace a informatiky na VUT FSI pro aplikaci pick-and-place. Dopravník nebude převážet sypký, ani těžký ...
 • Pásový dopravník 

  Hoferek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá funkčním výpočtem pásového dopravníku a jeho následnou konstrukcí. Cílem práce je vytvoření výkresové dokumentace a rozbor přepravovaných materiálů. Dále se tato práce zabývá konstrukcí prvků, ...
 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Vaňous, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku s dopravním výkonem 70 t/hod. Práce obsahuje funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048. Dále je navržen pohon dopravníku, ...
 • Pásový dopravník pro dopravu kusového materiálu 

  Milichovský, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením pásového dopravníku pro dopravu dřevní štěpky nebo dřevených špalíků pod zadaným úhlem 45°, požadovaným dopravním výkonem 10 000 kgh-1, délkou dopravníku 4 m s možným ...
 • Pásový dopravník pro dopravu obilí 

  Zadák, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vodorovný pásový dopravník o dopravním výkonu Q=30 000 kgh^(-1) a osovou délkou přesypů L=25m. Přepravovaným materiálem je obilí o maximální vlhkosti 14%. Funkční výpočet je ...
 • Pásový dopravník pro haldy písku 

  Czerner, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku pro šikmou dopravu štěrkopísku frakce 0 - 4 mm s dopravním výkonem 70 000 kgh-1, osovou vzdáleností 15 m a sklonem 18°. Tato práce ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Macek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva. V první části bakalářské práce je proveden popis pásového dopravníku a je zde uveden přehled výrobců pásových dopravníků. V ...
 • Pásový podavač 

  Mikulecký, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového podavače pro kontinuální dávkování drceného kameniva s požadovaným dopravním výkonem 100 t/hod, podávací vzdálenost je 3 m. Práce obsahuje funkční výpočet a ...
 • Pásový vodorovný dopravník 

  Zeman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro zadaný materiál a dopravní výkon. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje hlavní rozměry a návrh pohonu. Se znalostí předmětu ...
 • Přenosný pásový dopravník pro kamenivo a stavební suť 

  Krbeček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přenosného pásového dopravníku pro kamenivo a stavební suť. Práce obsahuje popis základních částí dopravníku a jejich volbu. Dále je proveden funkční výpočet dle platné ...
 • Přenosný pásový dopravník pro stavební materiály a odpady 

  Ostrý, Josef
  Cílem této bakalářské práce je návrh přenosného pásového dopravníku dle zadaných parametrů. První část práce obsahuje koncepci navrhovaného dopravníku s volbou komponentů. V další části je řešen funkční výpočet, který je ...