Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti přípravy románských cementů modifikací vápencových odkalů 

  Petr, Jiří
  Je zřejmé, že pojivové systémy na bázi portlandského slínku budou hrát v průmyslu stavebních hmot i nadále hlavní roli. Důvodem je zejména jejich vysoká kvalita, standardizovanost a cenová dostupnost. Zároveň je však citelná ...
 • Možnosti využití odkalů po vypírce vápence 

  Švec, Jiří
  Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale především jemný vápenec ...
 • Příprava a vlastnosti románského cementu 

  Opravil, Tomáš
  Disertační práce se zabývá přípravou vysoce hydraulických pojiv na bázi románského cementu. Románský cement (přírodní cement) není v současné době u nás běžně dostupný na trhu vzhledem k neekonomičnosti produkce takto ...
 • Příprava historických pojiv s vysokou odolností proto okolním vlivům 

  Nehybka, Josef
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu maltových směsí inspirovaných římským cementem s vysokou odolností vůči koroznímu prostředí, zvlášť mořské vodě. Byly připravené vzorky římského cementu obsahující vzdušné vápno ...