Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza rizik hydroizolačních systémů staveb 

  Vepřek, Karel
  Obecný přehled používaných hydroizolačních materiálů. Rozdělení hydroizolačních systémů podle jejich užití v konstrukci. Výpis možných rizik vzniku vad hydroizolačních systémů. Sanace a prevence vzniku vad na izolacích. ...
 • Bytový dům v Praze - stavebně technologická studie půdní vestavby 

  Pražák, František
  Cílem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologickou studii se zaměřením na půdní vestavbu bytového domu v Praze 6, městské části Bubeneč. Stavebně technologický projekt řeší pro zadanou technologickou etapu ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

  Havlíková, Ivana
  Účelem mé diplomové práce je řešení ocelové haly s betonovými sloupy, která je zatížena zemětřesením. K této simulaci byl použit program RFEM. Pro výpočet byla použita spektrální a časová analýza, a to na modelech konstrukcí ...
 • Hala pro skladování v Olomouci 

  Balhar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením zastřešovací konstrukce skladové haly v Olomouci. Hala má půdorys obdélníkového tvaru 60x30m. Hala je řešena ve třech variantách. Varianta 1 je příhradový vazník z ...
 • Nosná konstrukce zastřešení výrobní haly v Kyjově 

  Nosková, Nela
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením hlavních nosných prvků nosné konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Kyjově. Hala je navržena jako dřevěná. Loď má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 17,0 x ...
 • Přístavba tělocvičny - příprava a organizace výstavby 

  Langrová, Petra
  Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu přístavby tělocvičny v Krnově, se zaměřením na provádění montovaného železobetonového skeletu a střešního pláště.Pro vybrané etapy bude ...
 • Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Dohnálek, Marek
  Předmětem stavebně technologické přípravy stavby bylo zjistit a naplánovat možnosti a rozsah prací potřebných k rekonstrukci areálu bývalého hornického učiliště v Dubňanech. V České republice se nachází velké množství takto ...
 • Stavebně technologická studie nástavby Městského úřadu 

  Langrová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie nástavby Městského úřadu v Krnově, se zaměřením na provádění stropní konstrukce a střešního pláště. Pro tyto technologické etapy bude vypracován ...
 • Stavebně technologická studie přestavby zemědělského objektu 

  Hovorková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie přestavby zemědělského objektu v Králově Lhotě, se zaměřením na provádění nástavby objektu a jeho zastřešení. Pro tyto technologické etapy ...
 • Stavebně technologická studie stavby rodinného domu z ekopanelů 

  Habarta, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je popis stavebně technologické studie stavby rodinného domu z Ekopanelů. Jedná se o ekologický difuzně otevřený materiál v podobě panelů, které jsou lisovány za vysoké teploty a tlaku. ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby objektu mateřské školy ve Slavkově u Brna 

  Kříž, Jiří
  Práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu hrubé vrchní stavby a to návrhem konceptu zařízení staveniště, strojní sestavou, časovým plánem a především technologickým postupem pro technologickou ...
 • Víceúčelová hala v Holicích 

  Rückerová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Holicích. Půdorysné rozměry haly jsou 28 x 45 m. Výška haly je 11,28 m. Zastřešení je řešeno ve třech variantách. Konečné řešení je ...
 • Zastřešení víceúčelové sportovní haly v Brně 

  Grussmann, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením hlavních nosných prvků konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly v Brně. Je přitom kladen důraz na optimalizaci návrhu z hlediska spotřeby materiálu. Příčná ...