Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza a návrh sanace krovu kostela 

  Múčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením statického modelu historického krovu daného kostela. Cíle práce byly provedení statické analýzy krovu, který prodělal řadu stavebních zásahů ovlivňujících tuhost, návrh sanace a ...
 • Hospic sv. Michaela 

  Krmaš, Jan
  Tématem diplomové práce je novostavba zdravotnicko-sociálního zařízení hospice sv. Michaela. Účelem je maximální zlepšení kvality života umírajících, těžce nemocných a nevyléčitelných pacientů, s možností využití paliativní ...
 • Nosná konstrukce sportovní haly 

  Králíček, Jiří
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné konstrukce sportovní haly ve dvou variantách. První variantou je příčný rám, který je tvořen ve své rovině třemi ocelovými sloupy. Zastřešení je provedeno dřevěnými ...
 • Objekt pro administrativmí a logistické účely 

  Navrátil, Ondřej
  Jedná se o návrh ocelové nosné konstrukce jednopodlažního halového objektu obdélníkového půdorysu 60 x 80 m, světlou výškou 10 m a celkovou výškou 13,3 m. V přední části je po celé šířce navržena dvoupatrová skeletová ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení hangáru 

  Pojezný, Tomáš
  Obsahem této práce je návrh a statické posouzení ocelové konstrukce zastřešení hangáru pro vrtulová letadla typu Cessna. Půdorysné rozměry jsou 40,0 x 60,0 m, výška objektu cca 12,0 m. Nosný systém konstrukce zastřešení ...
 • Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady střešní konstrukce 

  Mareš, Petr
  Tato diplomová práce nás uvádí do problematiky snížení ceny rodinného domu v důsledku vady střešní konstrukce. První kapitola se zabývá teoretickými východisky pro ocenění residenčního rodinného domu s vadou. V druhé ...
 • Statické řešení střešní konstrukce 

  Duda, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh konstrukčního systému a provedení statické analýzy zastřešení objektu. Vzhledem k povaze zvoleného konstrukčního systému se jedná o návrh a posouzení střešní skořepiny (membrány) z ...
 • Zastřešení sportovní haly ve Vsetíně 

  Chloupek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné střešní konstrukce multifunkční sportovní haly ve Vsetíně ve Zlínském kraji. Konstrukce je navržena na půdorysné rozměry 76x35 m. Cílem práce je navrhnout a srovnat návrhy konstrukce ...
 • Zastřešení sportovního stadionu 

  Neničková, Lucie
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu a statického posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení sportovního stadionu dle navržené dispozice. Klimatické zatížení (sníh a vítr) je stanoveno pro lokalitu Kopřivnice. ...
 • Zastřešení stabilního hasicího zařízení 

  Mikulincová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je ...