Now showing items 1-20 of 30

 • Bytový dům 

  Havlíček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvou bytových domů „A“ a „B“ v Rudíkově. Jedná se o dva na sebe navazující objekty ve svažitém terénu. Oba objekty bytových domů mají dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. ...
 • Dvougenerační rodinný dům s jóga sálem 

  Rainochová, Anna-Marie
  Předmětem bakalářské práce je návrh dvougeneračního rodinného domu s provozovnou. Objekt se nachází v obci Tábor v katastrálním území Čekanice u Tábora. Objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený, ze zděného konstrukčního ...
 • Jezdecký areál Skalka 

  Pobucký, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh jezdeckého areálu. Areál je umístěn v okrajové části obce Střítež nad Bečvou, okres Vsetín. Areál tvoří hlavní budova, stáje se zázemím pro jezdce a jezdecká hala. Hlavní budova má dvě ...
 • Jízdárna "Mlyn" Němčičky - I. etapa, hrubá vrchní stavba 

  Řezníčková, Tereza
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby budovy jízdárny v Němčičkách. Technologická etapa obsahuje montáž ocelové konstrukce a provedení dřevěného krovu. Práce obsahuje technikou zprávu, zařízení staveniště, ...
 • Komplexní diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu objektu 

  Kinclová, Anežka
  Diplomová práce se zabývá stavebně statickým stavem objektu ve Šlapanicích, ulice Riegrova, č. p. 1238/21. Metody diagnostického průzkumu jsou vhodně zvoleny, dále realizovány a vyhodnoceny. Z výsledků je proveden statický ...
 • Křesťanské centrum Eliáš 

  Koloničný, Libor
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro objekt budovy křesťanského centra. Budova je určena pro bohoslužebné účely, ale i volnočasové aktivity. Má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. ...
 • Malý bytový dům 

  Holubář, Zdeněk
  Předmětem bakalářské práce je návrh čtyřpodlažního bytového domu s bezbariérovými byty. Objekt je čtyřpodlažní, zastřešený vazníkovou střechou. V podzemním podlaží se nachází 3 samostatné garáže. Stavba je umístěna v obci ...
 • Malý bytový dům 

  Paťha, Martin
  Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku č. 599/1 na území města Červený Kostelec v klidové oblasti města. Objekt má tři nadzemní podlaží a není podsklepen. První podlaží je tvaru L a nachází se zde jedna bytová ...
 • Modelování tradičních dřevěných krovů 

  Vitásková, Petra
  Bakalářská práce „Modelování tradičních dřevěných krovů“ se zabývá analýzou chování tradičních dřevěných krovů. Na základě skutečného provedení konstrukcí krovů jsou vytvořeny prutové výpočtové modely, jednotlivé konstrukční ...
 • Osteled 7c-7d Horsens Refurbishment 

  Král, Ondřej
  Z dříve vypracovaného projektu, který byl součástí půlročního studia na univerzitě VIA v Dánsku, vznikla následující bakalářská práce. Ta rozvádí projekt do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení ...
 • Penzion Na Pasekách 

  Musílková, Julie
  V rámci bakalářské práce jsem řešila projekt penzionu, který je umístěn v CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o stavbu samostatně stojící v mírně svažitém terénu. Budova je řešena bezbariérovým způsobem a je určena k rekreaci s ...
 • Penzion s hipoterapií 

  Zdražilová, Barbora
  Předmětem zpracování diplomové práce bylo vyhotovit prováděcí projektovou dokumentaci stavby penzionu s hipoterapií ve Veselí nad Moravou. Jedná se o zpracování dokumentace penzionu o dvou nadzemních podlažích a objektu ...
 • Polyfunkční centrum občanských aktivit 

  Novák, Pavel
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce areálu vojenských autodílen budovaných v polovině 20. století. Areál se nachází v Brně v blízkosti Mírového náměstí, Lerchova 915/62, Brno-Stránice, 602 00 Brno. Plocha pozemku ...
 • Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor 

  Jun, Martin
  Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ...
 • Renovation Osterled 7c-7d 

  Borisová, Alexandra
  Bakalárska práca vychádza z projektu, ktorý vznikol počas štúdijného pobytu na univerzite VIA v meste Horsens v Dánsku. Práca je rozvedená do stupňa Dokumentácie pre stavebné povolenie a Dokumentácie pre prevádzanie stavby. ...
 • Rodinný dům 

  Marková, Lucie
  Bakalářská práce řeší projekt novostavby rodinného domu v obci Svitavy. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími, zastřešený pultovými střechami. Součástí je garáž pro 2 osobní auta. ...
 • Rodinný dům s autodílnou 

  Svoboda, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu a autodílny ve Zhoři u Mladé Vožice. Jedná se o dva objekty samostatně stojící, nepodsklepené na rovinném terénu. Rodinný dům je ve tvaru písmene L s jedním nadzemním ...
 • Rodinný dům s květinářstvím 

  Pobucká, Slávka
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s květinářstvím. Stavba je umístěna v obci Hutisko – Solanec, okres Vsetín. Objekt je samostatně stojící, dvoupodlažní a částečně podsklepený. Dům je určený pro ...
 • Rodinný dům s ordinací, Vigantice 

  Pobucký, Petr
  Předmětem bakalářské práce je navržení rodinného domu se zubní ordinací. Objekt je situován v obci Vigantice. Stavba je dvoupodlažní a částečně podsklepená. Půdorys domu je obdélníkového tvaru a je zastřešen sedlovou ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Podola, Michal
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou v klidné lokalitě na okraji obce Chomýž. Účelem je základní občerstvení pro turisty a cyklisty. Provozovna hostům nabízí vnitřní i venkovní posezení. Objekt se nachází ...