Now showing items 1-2 of 2

  • Zastřešená tribuna sportovního stadionu 

    Vild, Martin
    V diplomové práci je řešena nosná ocelová konstrukce zastřešené tribuny sportovního stadionu. Vnitřní síly a posudky prvků jsou řešeny pomocí programu Scia Engineer. Výpočtový model je navržen jako prostorová prutová ...
  • Zastřešení tribuny 

    Straka, Pavel
    Předmětem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci zastřešení tribuny na sportovním stadionu. Půdorysné rozměry jsou 35x70 m. Objekt se bude nacházet v lokalitě Moravské Budějovice. Konstrukce je ...