Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh betonové konstrukce hudebního pavilonu v Poděbradech 

  Juda, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí zastřešením pódia v lázeňském parku v Poděbradech. Tato konstrukce je provedena ve dvou variantách návrhu. V každé variantě Jsou stanoveny zatížení na konstrukci a vnitřní síly působící ...
 • Realizace zastřešení objektu Relax - centra v Hodoníně 

  Bartoň, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení objektu Relax – centra v Hodoníně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních ...
 • Realizácia etapy zastrešenie bytového domu v Nových Sadoch 

  Balko, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá etapou zastrešenia objektu bytového domu v Nových Sadoch. V práci bol zvolený variant jednoplášťovej plochej strechy. Pre danú variantu je spracované posúdenie dopravných trás, položkový rozpočet ...
 • Stavebně technologická etapa zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně 

  Paštika, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních ...
 • Zastřešení víceúčelové haly v Poděbradech 

  Houška, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly v Poděbradech. V hale bude provozováno široké spektrum sportů a tomu také odpovídají půdorysné rozměry a světlá výška. ...