Now showing items 1-20 of 35

 • Elekltrický vrátek pro vrtání studní 

  Volec, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvourychlostního elektrického vrátku pro vrtnou soupravu na vrtání studní technologií jádrováním s maximální nosností břemene 1000kg. Práce obsahuje písemnou a praktickou část. Písemná ...
 • Jeřábová kladnice 

  Musil, Adam
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout jeřábovou kladnici pro mostový jeřáb s nosností 65 tun. Dále se zabývá pevnostními výpočty, návrhem lana, kladek, osy kladek a ložisek. Závěrem práce je výkres sestavení, seznam ...
 • Jeřábová kladnice - nosnost 10 t 

  Krafka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem a návrhem jeřábové kladnice se dvěma kladkami dimenzované pro nosnost 10 tun. Obsahuje řešení návrhu lana, lanových kladek, příčníku, čepu kladek, bočnic, matice háku a ložisek. V další ...
 • Jeřábová kladnice - nosnost 12,5 t 

  Večeř, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a výpočet jeřábové kladnice o nosnosti 12, 5 tun. Práce obsahuje popis částí kladnice a návrh jejich konstrukčního řešení pro danou nosnost. V následující části je proveden návrh lana, ...
 • Jeřábová kladnice - nosnost 25 t 

  Šanca, Kristián
  Jeřábová kladnice je spodní část kladkostroje. Je navržena tak, aby splnila funkci nosnosti 25 000 kg a zároveň byla bezpečná a co nejlehčí. V práci je popsán princip kladkostroje. Zvoleno je konstrukční řešení, ve kterém ...
 • Jeřábová kočka 

  Hrnko, Lukáš
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu zdvihového ústrojí jeřábové kočky pro zadanou nosnost 50000kg a zdvih při předpokládaném použití jeřábu v těžkém provozu. Práce obsahuje návrh kladkostroje obsahující návrh vhodného ...
 • Jeřábová kočka 

  Odehnal, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu zdvihového ústrojí jeřábové kočky s nosností 10 000 kg. Dle zadaných parametrů jsou vypočteny rozměry lana, lanového bubnu, vyrovnávací kladky a hlavních dílů kladnice, kterými jsou ...
 • Kladkostroj 

  Hlaváč, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením a výpočtem zdvihového ústrojí speciálního mobilního jeřábu (manipulátoru lodí). Je provedeno konstrukční řešení, které obsahuje funkční a dílčí pevnostní výpočty. Je zhotoven 3D model ...
 • Kladkostroje 

  Stanec, Stanislav
  Bakalářská práce obsahuje v první části rešeršní rozbor konstrukcí a základních výpočtů kladkostrojů. V druhé části je vypracován konstrukční návrh a výpočet Archimédova kladkostroje na základě vhodně zvolených parametrů. ...
 • Koncepční návrh mostového jeřábu 50 tun 

  Soukup, Lumír
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu pro nosnost 50 tun. Práce obsahuje volbu nosníku, pojezdových kol, kolejnice a ve výpočtové části se zabývá návrhem částí jeřábové kočky jako je buben, vodící ...
 • Konstrukce zdvihového mechanismu jeřábu 

  Sokol, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výpočtem hlavních částí zdvihového mechanismu dvounosníkového mostového jeřábu. První část práce obsahuje koncepci řešení. Druhá se pak zabývá vlastním návrhem jednotlivých komponent ...
 • Lanový drapák 

  Kubánek, Jan
  Při řešení konstrukce lanového drapáku se budeme zabývat vhodným řešením lanového drapáku s ohledem na jeho použití a objem, možnosti jeho nasazení za nízkých teplot a případnou aplikací vyměnitelných otěruvzdorných lišt. ...
 • Lanový vrátek pro dopravu lodí 

  Michal, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh lanového lodního vrátku pro dopravu lodí, se zatížením 10 kN v laně na 10 metrů, minimální rychlostí vytahování 0,1 m/s a poháněn z jednofázového obvodu 230V. Práce obsahuje rešerši ...
 • Modelování a experimentální ověření lanového skluzu 

  Dobrovolný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním lanového skluzu a jeho experimentálním ověřením v malém měřítku. Je provedena identifikace vlastností experimentálního lanového skluzu a následně porovnány výsledky s výstupy ...
 • Návrh horního nosníku dvousloupového regálového zakladače 

  Kuděla, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem horního nosníku dvousloupového regálového zakladače. V úvodu práce je provedena rešerše skladovacích systémů a popis základních částí regálového zakladače. Dále je proveden návrh ...
 • Návrh univerzálního lesnického samohybného vyklizovacího navijáku 

  Halámka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh lesnického samohybného vyklizovacího navijáku pro přibližování dřeva v probírkových svažitých terénech. Práce obsahuje patentovou rešerši konstrukčních řešení strojů s ...
 • Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 50 t 

  Koutný, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového ústrojí mostového jeřábu na 50t. V první části práce obsahuje návrh a výpočet lana, lanových kladek, návrh kladnice a lanového bubnu. V další části práce je zvolen ...
 • Praktická efektivita kontejnerů 

  Halámka, Jan
  Práce se zabývá teoretickým a praktickým porovnáním následujících kontejnerů: vector, deque, list, hash table, avl-tree, red black tree, splay tree, sg-tree, treap, B-tree, binomiální halda, fibonacciho halda, rope, skiplist ...
 • Regálový zakladač pro ukládání palet v automatickém skladu 

  Javůrek, František
  Cílem předložené práce byl návrh nové typové řady regálových zakladačů v rozmezí od 8 do 36 m pracujících v plně automatizovaných skladech. Použitím plně automatizovaných skladů již odpadá jakýkoli lidský zásah do uspořádání ...
 • Rope procedures for extraction and insertion of persons used by helicopter emergency medical service 

  Kaľavský, Peter; Rozenberg, Róbert; Petríček, Pavol; Socha, Vladimír; Socha, Luboš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  The article deals with the issue of alternative ways of extraction and insertion of persons by helicopters using rope and non-rope procedures. The article provides a current general overview of rope and non-rope procedures ...