Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr-založení lanového centra 

    Vostřel, Marek
    Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na vybudování lanového parku v Pardubickém kraji, konkrétně v Litomyšli. Obsahem práce jsou v úvodu teoretická východiska. Další analytická část se zabývá analýzou ...