Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr a implementace informačního systému 

    Topičová, Magdaléna
    Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému – systém pro tvorbu rozpisu směn v dané organizaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teorii jsou popsány a vymezeny základní pojmy ...