Now showing items 1-2 of 2

  • Rotační upínací elementy nástrojů jako příslušenství obráběcích strojů 

    Komárek, Miroslav
    Tematika se zabývá zpřehledněním rotačních upínacích elementů i s ohledem na jejich časový vývoj. Ukazuje možnosti upínání rotačních nástrojů od základních univerzálních strojů, po modernější obráběcí operace. V praktické ...
  • Výroba a ostření nástrojů ze slinutých karbidů 

    Prokeš, David
    Bakalářská práce se zabývá popisem výroby rotačních nástrojů ze slinutých karbidů. Slinuté karbidy se jeví jako vhodný nástrojový materiál, který má široké možnosti použití vzhledem k houževnatosti a tvrdosti materiálu a ...