Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce nosného rámu pro satelitní anténu 

    Hrdonka, Štěpán
    Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh nosného rámu pro satelitní anténu. Nosný rám umožní montáž satelitu na osobní automobil. Součástí řešení je i návrh rotačního uložení, které umožní rotaci paraboly kolem vertikální ...
  • Konstrukce rotačního uložení polohovací satelitní antény 

    Šreibr, Vít
    Cílem této bakalářské práce je vypracování konstrukčního návrhu rotačního uložení polohovací satelitní antény. Jedná se o dílčí řešení projektu zaměřeného na vývoj nového produktu pro komerční subjekt. Zařízení umožňuje ...