Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce rotačního uložení polohovací satelitní antény 

    Šreibr, Vít
    Cílem této bakalářské práce je vypracování konstrukčního návrhu rotačního uložení polohovací satelitní antény. Jedná se o dílčí řešení projektu zaměřeného na vývoj nového produktu pro komerční subjekt. Zařízení umožňuje ...
  • Ku Band Rotary Joint Design for SNG Vehicles 

    Torpi,H.; Bostan, S. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
    A wideband I-type rectangular waveguide rotary joint (RJ) is designed, simulated and built. It has an excellent performance over the whole Ku Band (10.7-14.5 GHz) where the return loss is less than -23 dB at its highest ...