Now showing items 1-7 of 7

 • Design vstřikovacího lisu 

  Multáňová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá riešením dizajnu vstrekovacieho lisu. Jedná sa o typ priemyselného stroja, ktorý je určený pre výrobu plastových dielcov technológiou tvárnenia. Vstrekovací lis má vertikálne usporiadanie ...
 • Dvousouřadnicový NC stůl pro frézovací centra s hydraulickým upínačem 

  Nešpor, Vít
  Tato práce se zabývá teoretickým návrhem NC rotačně sklopného stolu pro frézovací centrum Kovosvit MAS - MCV 754 QUICK. V úvodu je provedena rešerše v oblasti rotačně sklopných stolů, paletizace a rotačních přívodů energií. ...
 • Inovace uzlu obráběcího stroje 

  Vintrová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá inovací otočného stolu pro obráběcí stroj ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce tvoří teoretická východiska bakalářské práce, ve které ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Kunorza, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh multifunkčního obráběcího centra, na kterém je možné obrábět rotační i nerotační obroky. Jelikož se jedná o obsáhlé téma, je práce řešena ve skupině. Mým úkolem bylo navrhnout konstrukční ...
 • Návrh robotického pracoviště pro lepení magnetů na DC motory 

  Kűhnel, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh obecné koncepce pracoviště pro lepení magnetů do DC statorů. Práce obsahuje výběr průmyslových robotů a jejich rozmístění, návrh koncových efektorů pro manipulaci se segmenty a statory, ...
 • Návrh robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů s následnou montáží a kontrolou 

  Musil, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů. Věnuje se návrhu rozmístění dílčích komponent a vyhodnocení nejlepší varianty pomocí multikriteriálního hodnocení. Detailně je věnována ...
 • Univerzální senzorová testovací platforma 

  Tydor, Maximilián
  Práce se zabývá problematikou testování polovodičových inerciálních senzorů, zejména gyroskopů a akcelerometrů, ale i dalších senzorů jako jsou např. magnetometry, inklinometry apod. pro potřeby navigace v leteckém průmyslu, ...